Автоматичната горелка на биоетанол Eurostyle работи с етанолово гориво с автоматична система за подаване и презареждане. Гори 100% безопасно без дим или пепел. Горелката е оборудвана с 8 технологии за безопасност с автоматична система за зареждане. Контролирате огъня с включеното
дистанционно, приложение на вашия смартфон или система за домашна автоматизация.

Меню